Оновлено
2019-02-26
09:08

Куниця Микола Олександрович

Час завідування: 1988-1992

Доктор географічних наук (1984), професор Чернівецького університету (1985).

Випускник географічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка, закінчив аспірантуру Інституту геологічних наук АН УРСР, захистив кандидатську дисертацію в 1955 р. докторську дисертацію - в 1984 році в Інституті географії АН УРСР (“Палеогеографическая реконструкция плейстоцена по малакофаунистическим данным (на примере Украины)”)

У 1956 – 2000 рр. – працює в Чернівецькому університеті на кафедрі фізичної географії, зав. кафедрою (1988 – 1992). Автор і співавтор понад 160 наукових публікацій серед яких є і праці присвячені життєдіяльності та поезії Т. Шевченка. Основні напрямки наукової діяльності: геоморфологія, геологія, палеогеографія антропогену України. Ним розроблена концепція еколого-географічних малакокомплексів як індикаторів палеоландшафтів; запропонована методика та проведені реконструкції ландшафтів антропогену України; вперше складена серія палеоландшафтних карт.

Він – учасник досліджень із міжнародної проблеми геологічної кореляції меж між неогеном і квартером (ЮНЕСКО, МСГН, ІНКВА) на Україні. Підсумки його наукових пошуків вміщені в опублікованих працях.

М.О. Куниця був членом Вченої Ради Інституту Географії НАНУ по захисту дисертацій, експертної ради з географії Мінвузу України, комісії з вивчення четвертинного періоду Відділення наук про Землю і Космос АН України; членом редколегії наукових збірників “Фізична географія та геоморфологія” (Київ) та “Науковий вісник Чернівецького Університету. Географія”. Нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня, медалями, почесними грамотами.

Викладав геоморфологію, палеогеографію антропогену, фізичну географію України, методику польових географічних досліджень. Під його керівництвом захищено ряд кандидатських дисертацій.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЈдІчЕ6@ЭyDu·chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.